سه شنبه, 25 آذر 1393 ساعت 03:15

ژاکت گورتکس خود را چگونه بشویم؟

ژاکت گورتکس خود را چگونه بشویم؟ همه لباسهای نورتفیس دستورالعمل نظافت در برچسبی داخل لباس دارند. در اکثر ژاکتها این برچسب را در درز کمر میتوانید پیدا کنید. شستن ژآکت گورتکس آسیبی به آن نمیرساند. در واقع شستن مرتب آن به نگهداری پوشش DWR (ضد آب) بیرون پارچه که بجای جذب آب آنرا قطره ای کرده و دفع میکند کمک خواهد کرد. قبل از شستشو تمام زیپها و بندها را خوب ببندید. از پودر دترجان ملایم استفاده کنید. دترجانهای مایع ممکن است روی ژآکت پسماند بگذارد و موجب تداخل در کارکرد DWR شود. میتوانید برای شستشو از ماشین لباسشویی های معمول با آب سرد و در دور ملایم استفاده کنید. آبگیری را دوبار انجام دهید تا مطمئن شوید که هیچ پسابی در آن نماند.